Site met info over amfetaminedoping en gedragscastratie met psychotica (Rilatine,Concerta). 

Weblog op http://www.adhdfraude.net/blog
Het werkingsmechanisme van harddrugs bij kinderen is niet onbekend.
Workingmechanism in English


 


Een behandeling bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken door chronisch hoge doses sterke psychotica toe te dienen.

Omdat men huivert van deze evidentie, verkoos de medische wetenschap, het werkingsmechanisme van deze psychotica als "onbekend" uit te roepen.

<>Wie dit mechanisme toch bekend maakt, en stelt dat psychotica het zenuwstelsel verwoesten, is daardoor niet wetenschappelijk bezig

.

 

ADHD-fraude: open en bloot

Sterke stimulantia worden als psychotica gebruikt in doseringen totdat men de nevenwerkingen bereikt.

Er ontstaat een psychotisch gedrag als bijwerking omdat neuronen worden verwoest.

Immers, de psychiatrie heeft voor die bijwerking op een frauduleuze manier een winstgevende  therapeutische indicatie bedacht : ADHD !

Het rustig lijken is gewoon een dwangmatig psychotisch gedrag.

In de literatuur spreekt men van een robotachtig gedrag, wat eigenlijk een eufemisme is van dwangmatig psychotisch.

Na chronisch gebruik worden bijna steeds corrigerend antipsychotica toegediend  (Risperdal,Dipiperon, Zyprexa), omdat een controleverlies optreedt van het gedrag (tics, wanen, agressie).

FDA waarschuwt dat ADHD-medicatie psychotisch maakt en sterfgevallen kan veroorzaken.

http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01568.html

  

La fraude concernant TDAH

Des stimulants forts sont utilisés comme psychotica dans les doses jusqu'à ce qu'on atteigne des effets secondaires.

Le comportement psychotique est un des effets secondaires,  parce qu’on détruit les neurones.

En effet, la psychiatrie a inventé une indication thérapeutique lucrative pour cet effet secondaire d'une façon frauduleuse : Le syndrome TDAH !

Un comportement compulsif se traduit dans : sembler tranquille.

Les enfants obtiennent un comportement de robots, dans d’autres mots: un comportement compulsivement psychotique.

On doit corriger presque toujours avec des antipsychotiques ( Risperdal,Dipiperon,Zyprexa), en raison d'une perte de commande au sujet du comportement ( les tics, agression, les hallucinations)

Dans une période de quatre ans, le nombre internés dans la psychiatrie a doublé avec un facteur six ( Belgique).

La FDA demande des fabricants de drogue de TDAH informer des patients au sujet des évènements défavorables cardiovasculaires et des évènements défavorables psychiatriques.

http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01568.html

 

 

ADHD fraud, explained.

The strongest stimulants are used as psychotics in dosages until the side effects are reached.

A psychotic behavior is a side effect because the neurons are destroyed.

Psychiatry invented a commercial therapeutic indication for that side effect in a crimininal way: ADHD!

Seeming quiet is simply being compulsively psychotic.

These children obtain a robotlike behavior, what simply means a compulsively psychotic behavior.

Almost all chronic users must be corrected with antipsychotics (Risperdal, Dipiperon, Zyprexa) because of a control loss concerning behaviour (tics, aggression, hallucinations).

In a period of four years the number of ADHD-patients in psychiatry doubled with a factor six.(Belgium)

FDA Directs ADHD Drug Manufacturers to Notify Patients about Cardiovascular Adverse Events and Psychiatric Adverse Events

http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01568.html

 

Free counter and web stats


s